سهند دوستدار محیط زیست

صفحه اصلی سهند دوستدار محیط زیست

مطابق با قوانین اتحادیه اروپا تا سال 2015 تمامی تولیدات و محصولات مورد مصرف در صنایع مختلف می بایست آلودگی محیط زیست نداشته باشند.

در این راستا گروه کارخانجات سهند با استقرار تکنیک و دانش فنی بهینه شده در فرآیند فرمولاسیون محصولات خود و جهت جلوگیری از آلودگی زیست محیطی تمامی ورق های پلی پروپیلن را بر اساس استانداردهای جهانی تولید نموده تا از ایجاد آلودگی زیست محیطی جلوگیری نماید.