حضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورت

حضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورت

گزارش تصویری از حضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورت

از افتخار تولید ملی تا سربلندی حضور در بازار اروپا. لوازم التحریر سهند با افتخار بین 10 برند برتر لوازم التحریر PP در جهان شناخته شد. در ادامه با گزارش تصویری حضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورت همراه باشد.

 

حضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورتحضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورتحضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورتحضور سهند در نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر فرانکفورت

مطالب مرتبط