لیست محصولات و شرایط پکیج های فروش همایش را از طریق لینک زیر دانلود فرمایید. 

هلدینگ بسپار تحریر آسیا