بولت ژورنال

دفتر برنامه ریزی

یک دفتر برنامه ریزی

یک دفتر برنامه ریزی به نام بولت ژورنال برای نوشتن درباره دفتر و کاربردهای آن جست‌وجو می‌کردم و دائم به مطالبی با عنوان بولت‌جورنال (BulletJournal) برخورد می‌کردم. معنی این کلمه