جداکننده

ارگانایزر میز چیست؟

ارگانایزر میز چیست؟

معرفی ارگانایزر ارگنایزر (Orgnizer) به معنی جدا کننده به وسیله ای گفته می شود که برای طبقه بندی وسایل انجام می شود. ارگنایزر انواع مختلفی دارد. آنچه ما در این