خرید پاکت پلاستیکی

پوشه دکمه دار

انواع پاکت پلاستیکی سهند

گاهی اوقات پیش می‌آید نمی‌دانیم سند خانه را کنار سند ماشین گذاشته‌ایم یا جای دیگری کنار شناسنامه طلاهاست! در چنین شرایطی اهمیت داشتن پاکت پلاستیکی مطرح می‌شود.دست آخر باید به