پاکت پلاستیکی

پاکت پلاستیکی

کاربردهای خاص پاکت پلاستیکی

احتمالاً برای شما هم پیش آمده که می‌خواستید کلی کاغذ A4 مهم را با خودتان جایی ببرید و از اینکه خم شوند یا آسیبی ببینند، نگران بودید. چاره کار شما

پوشه دکمه دار

انواع پاکت پلاستیکی سهند

گاهی اوقات پیش می‌آید نمی‌دانیم سند خانه را کنار سند ماشین گذاشته‌ایم یا جای دیگری کنار شناسنامه طلاهاست! در چنین شرایطی اهمیت داشتن پاکت پلاستیکی مطرح می‌شود.دست آخر باید به